Zadaj pytanie

Ze względu na różnorodną specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej zakres usług księgowo-podatkowych ustalany jest dla każdego klienta indywidualnie.
Z tego względu cena za usługi księgowe ustalana jest również w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. Z reguły jest to stałe miesięczne wynagrodzenie obejmującym pełen zakres usług. Może ono jednak ulec zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czasochłonność pracy zmienia się znacząco.

W celu uzyskania szacunkowej kalkulacji wynagrodzenia za nasze usługi dla Państwa firmy prosimy wypełnić zapytanie cenowe. Zawiera ono kilka podstawowych informacji, które mają wpływ na potencjalny wkład pracy w obsługę Państwa firmy i tym samym na cenę tej obsługi. Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi przez Państwa w formularzu zapytania, podamy Państwu proponowaną cenę naszych usług.

Zapytanie cenowe


Podstawowe informacje o firmie
* Nazwa:
* Forma prawna:
* Przedmiot działalności:
   Rok powstania:
Kontakt z firmą  
* Osoba kontaktowa:
* Stanowisko:
* Nr telefonu:
   Nr faksu:
   E-mail:
* Adres firmy:
Dokumentacja księgowa
(fizyczna ilość dokumentów w sztukach; dla firm nowo powstałych - wielkości szacowane)
   Ilość dokumentów:
Kadry - ilość zatrudnionych
pracownicy etatowi:
(z umowami o pracę)
wynagrodzenia stałe zmienne
inni pracownicy:
(umowy zlecenia i o dzieło)
Potrzeby w zakresie obsługi księgowej
księgowość płace kontakty z urzędami państwowymi
podatki ZUS pozyskiwanie kredytów bankowych
kadry szkolenia organizacja księgowości w firmie
doradztwo księgowe budżety, biznesplany audyty wewnętrzne
Informacje uzupełniające
Obsługa księgowo-podatkowa w języku:
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie?
jeśli inne to jakie:
Proszę o kontakt: Telefoniczny E-mailem Faksem Pocztą
Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy, oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Anna Ochędzan Usługi księgowe oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).
* pola wymagane